31.10.2016

Oznámení o změně podoby akcií společnosti Kovopol Industry, a.s.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Oznámení o změně podoby akcií společnosti Kovopol Industry, a.s.

Rozhodnutím valné hromady společnosti Kovopol Industry, a.s., se sídlem Konská 196, 739 61 Třinec, IČ 28562798, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10598 (dále jen „Společnost“) ve formě notářského zápisu ze dne 25. 10. 2016 byla změněna podoba všech akcií Společnosti na zaknihované.

V souladu s § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, určuje, jako emitent cenných papírů Společnosti, lhůtu k odevzdání cenných papírů, která činí 30 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného rozhodnutí.

> Všechny aktuality

Rozvaděče

Výroba certifikovaných rozvaděčových a datových skříní v lakovaném i nerezovém provedení, ovládacích pultů a boxů pro elektrotechnický průmysl a informační technologie.

> Více informací

Elektromontáže

Hlavní činností divize elektro je kompletace elektrorozvaděčů a rozvodnic jak pro prům. sektor, tak pro obč. vybavenost a dále dodávky kompletních el. aplikací po vysoké napětí do 35 kV.

> Více informací

Ocelové konstrukce

Hlavní činností divize je výroba a dodávka svařovaných ocelových konstrukcí pro investiční výstavbu včetně montáží.

> Více informací

Kovopol Industry, a.s.

Hlavními činnostmi firmy jsou dodávky elektro celků pro průmyslové aplikace pro napětí až do 35kV, vlastní výroba rozvaděčů včetně elektro výbavení. Přesné zpracování jakostních plechů na moderních CNC strojích, včetně svařování, lakování a dodávky ocelových konstrukcí a potrubí včetně montáže.

> Více o společnosti