Aktuality

28.11.2018

NOVÉ PRACOVNÍ POZICE!!!!!!  SVÁŘEČ, ZÁMEČNÍK, ELEKTRIKÁŘ, MISTR VÝROBY

více info na: http://www.kovopol-industry.cz/o-spolecnosti/kariera/

 

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že od 19.1.2017 máme krytí IP66 i pro rozvodnice.

 

 

 Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Oznámení o změně podoby akcií společnosti Kovopol Industry, a.s.

Rozhodnutím valné hromady společnosti Kovopol Industry, a.s., se sídlem Konská 196, 739 61 Třinec, IČ 28562798, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10598 (dále jen „Společnost“) ve formě notářského zápisu ze dne 25. 10. 2016 byla změněna podoba všech akcií Společnosti na zaknihované.

V souladu s § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, určuje, jako emitent cenných papírů Společnosti, lhůtu k odevzdání cenných papírů, která činí 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného rozhodnutí.