Politika kvality a EMS

 

POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Hlavní činnosti firmy Kovopol Industry a.s. je přesné zpracování jakostních plechů na moderních CNC strojích a návazné práce svařováním, broušením a lakováním, doplněné o konečnou kompletaci elektronickou výbavou a výrobou ocelových konstrukcí, dále pak provádění staveb, jejich změn a odstraňování; montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení a montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.

 

Vedení společnosti vydává tuto politiku kvality a ochrany životního prostředí
jako vyjádření svého postoje k zabezpečení trvalého zlepšování řízení kvality a ochrany životního prostředí, včetně plnění požadavků na systém svařování a zvyšování výkonnosti společnosti.

 

Vedení společnosti se zavazuje:

  • pečovat o kvalitu ve všech oblastech a fázích fungování společnosti a pokládat tuto péči za jeden ze základních nástrojů k zajišťování efektivnosti hospodaření,
  • usilovat o udržení stávajících zákazníků a získání nových. Zjišťovat a analyzovat aktuální potřeby a očekávání zainteresovaných stran,
  • modernizovat výrobní technologie,
  • rozvíjet dovednosti a schopnosti zaměstnanců plánovaným a účinným výcvikem, školením. Vštěpovat každému zaměstnanci osobní angažovanost a odpovědnost za kvalitu produktů a procesů ve společnosti.

 

Systém řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 rozšířené o svařování  dle ČSN EN ISO 3834-2 : 2022 a výrobkové EN 1090 -1 :2009 + A1 : 2011 a normy ČSN EN ISO 14001:2016 nám umožňuje neustále kontrolovat kvalitu produktů, které opouštějí naši firmu. Interní kontrolní mechanismus pro ověřování těchto systémů z hlediska jeho výkonosti a efektivnosti nám analyzuje a řídí rizika a dále pak stanovuje cíle kvality, které pak pravidelně přezkoumáváme.

 

Díky požadavku na vysokou kvalitu služeb, klade společnost velký důraz na dodávky materiálů, jenž vstupují do výroby a jsou s ní v přímé souvislosti.

 

Předcházení vadám ve všech činnostech a včasné odhalování možných příčin vad, ve všech fázích přípravy a realizace výroby a služeb, je základem všech našich činností.

 

Činnosti realizujeme s ohledem na dodržování relevantních právních a jiných požadavků a s cílem předcházet havarijním situacím.

 

 

V Třinci dne 1. března 2024                                             Ing. Petr Byrtus, MBA, předseda správní rady