Politika kvality a EMS

 

POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Vize: Prosperující a dynamicky se rozvíjející společnost

 

Společnost Kovopol Industry, a.s. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků co nejrychlejším uspokojováním jejich potřeb kvalitními službami s ohledem na ochranu životního prostředí (podporováním separace a recyklačních technologií). Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý integrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí, včetně plnění požadavků na systém svařování.

 

 Pro úspěšné udržování a zlepšování systému řízení je stanovena následující

Politika kvality a EMS:

 

Hlavní činností firmy je přesné zpracování jakostních plechů na moderních CNC strojích a návazné práce svařováním, broušením a lakováním, doplněné o konečnou kompletaci s elektronickou výbavou a výroba ocelových konstrukcí, na kterou navazuje stavební činnost.

 

Díky požadavku na vysokou kvalitu našich služeb, klademe velký důraz na dodávky materiálů, jenž vstupují do naší výroby a jsou s ní v přímé souvislosti.

 

Předcházení vadám ve všech činnostech a včasné odhalování možných příčin vad,
ve všech fázích přípravy a realizace výroby a služeb, je základem všech našich činností.

 

Osobní angažovaností a aktivitou všech zaměstnanců společnosti přispíváme k neustálému zlepšování efektivnosti všech procesů systému kvality a EMS ve společnosti.

 

Naše činnosti realizujeme s ohledem na dodržování relevantních právních a jiných požadavků a s cílem předcházet havarijním situacím

 

 

V Třinci dne 1. ledna 2018                                       Ing. Petr Byrtus, MBA -  statutární ředitel