Elektromontáže

Popis činnosti

Hlavní činností divize elektro je kompletace elektrorozvaděčů a rozvodnic a to jak pro náročný průmyslový sektor, tak i pro občanskou vybavenost a dále pak dodávky kompletních elektrických aplikací až po vysoké napětí do 35 kV.

Rozvaděčové skříně lze dodat prázdné (lakované i nerezové), s požadovanými úpravami dle předaných podkladů nebo s přístrojovým vybavením dle přání zákazníka. Rozvaděč je stavebnicového typu. Systém umožňuje vytvořit kombinaci o jednom nebo více polích dle požadavků zákazníka.

  • Výroba a montáž rozvaděčů NN včetně přístrojové náplně
  • Úpravy stávajících rozvaděčů i rekonstrukce
  • Výroba a montáž rozvaděčů pro MaR a ASŘ
  • Dodávka a montáž zařízení pro VN rozvodny do 35kV
  • Dodávka, montáž a servis záložních zdrojů nepřetržitého napětí (UPS)
  • Servis detektorů plynu Dräger
  • Revizní činnost elektro