Politika kvality

POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vize: Prosperující a dynamicky se rozvíjející společnost

Společnost Kovopol Industry,a.s. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků co nejrychlejším uspokojováním jejich potřeb kvalitními službami s ohledem na ochranu životního prostředí. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý integrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí, včetně plnění požadavků na systém svařování.

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému řízení je stanovena následující

Politika kvality a EMS:

Hlavní činností firmy je přesné zpracování jakostních plechů na moderních CNC strojích a návazné práce svařováním, broušením a lakováním, doplněné o konečnou kompletaci elektronickou výbavou a výroba ocelových konstrukcí.

Díky požadavku na  vysokou  kvalitu našich služeb klademe velký důraz na dodávky materiálů jenž vstupují do naší výroby a jsou s ní v přímé souvislosti.

Předcházení vadám ve všech činnostech a včasné odhalování možných příčin vad,
ve všech fázích přípravy a realizace výroby a služeb, je základem všech našich činností.

Osobní angažovaností a aktivitou všech zaměstnanců společnosti přispíváme k neustálému zlepšování efektivnosti všech procesů systému kvality a EMS ve společnosti.

Naše činnosti realizujeme s ohledem na dodržování relevantních právních a jiných požadavků a s cílem předcházet havarijním situacím

V Třinci dne   1.2.2015                                             Ing. Petr Byrtus, MBA -  statutární ředitel